KNR nr AT-18 "Pionowe i poziome oznakowanie dróg w technologiach firmy 3M"

Zawiera normatywy na tymczasowe i trwałe oznakowanie jezdni:

  • taśmami odblaskowymi STAMARK i STAMARK WET REFLECTIVE,
  • masą chemoutwardzalną STAMARK LPM 1200,
  • oznakowanie barier w systemie LDS oraz inne elementy zwiększające bezpieczeństwo ruchu.

 

W celu ułatwienia wyceny, jednostką przedmiarową dla robót w rozdziale 02 jest 1 km linii (segregacyjnej lub krawędziowej) zgodnie z oznaczeniem podanym w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków tech nicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bez­pieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

 

VAT na wydawnictwa wynosi 0%

Stronę odwiedziło: osb