mini Fokus 1.2

Program "mini Fokus" służy do rejestracji obrotu materiałowego na budowie za pomocą dokumentów PZ, RW i ZW oraz do przeglądania i analizowania bazy tych dokumentów. Jest przeznaczony dla kierowników robót ewidencjonujących obrót materiałów na swojej budowie.

Dokumenty PZ i RW służą do rejestracji materiałów przychodzących na budowę. Dokument PZ rejestruje materiały przychodzące z zewnątrz przedsiębiorstwa natomiast dokument RW służy do rejestracji materiałów przychodzących z jednostek wewnętrznych takich jak magazyny czy inne budowy przekazujące nadwyżki materiałowe. Dokument ZW służy do rejestracji materiałów oddawanych z budowy (przekazywanych do innych jednostek).


Najważniejsze funkcje programu:

  • program sporządza dokumenty PZ, RW i ZW,
  • zapamiętuje dokumenty w postaci zbiorów tych dokumentów,
  • umożliwia wyszukiwanie w założonych bazach dowolnych informacji,
  • umożliwia przedstawienie obrotu materiałowego opisanego w.w dokumentami w postaci tabelarycznej oraz różnorodne filtrowanie i sortowanie poczynionych zapisów.Zasady współdziałania programu z bazą:

  • Zbiory dokumentów PZ,RW i ZW zakładane są automatycznie w kartotece, w której zainstalowany został program "mini Fokus" tworząc bazę programu.
  • Po uruchomieniu programu baza automatycznie kojarzona zostaje z programem (nie ma potrzeby wykonywania funkcji wczytywania bazy).
  • Wszelkie nowe dane oraz zmiany dokonane w istniejących danych automatycznie przenoszone są do bazy - nie ma potrzeby wykonywania funkcji zapisywania danych przed zakończeniem pracy z programem.
  • Zawartość bazy można archiwizować z poziomu programu "mini Fokus" po wywołaniu polecenia "Archiwizuj dokumenty PZ,RW i ZW" znajdującym się w menu "Plik". Archiwizowanie polega na spakowaniu wszystkich zbiorów zawierających dokumenty PZ, RW i ZW do jednego zbioru o nadanej przez nas nazwie. Zbiór ten będzie miał rozszerzenie *.rga. Spakowaną bazę można zapisać w dowolnej kartotece.
  • Można wyczytać do bazy zarchiwizowane dane. Dane wczytane z archiwum wejdą do bazy kasując jednocześnie dane znajdujące się w niej (schemat).


Rys.1. Schemat współdziałania programu z bazą


:: Pobierz DEMO

:: Zobacz instrukcję

Stronę odwiedziło: osb