Karty pracy 1.9.9

Karty pracy to program komputerowy, który zastępuje ręczne wypełnianie kart pracy dla pracowników fizycznych. Dzięki wbudowanym mechanizmom takim jak kartoteka pracowników, kalendarz oraz słownikom, nie tylko wypełnianie kart pracy staje się dużo szybsze. Program wylicza wynagrodzenie za pracę według stawek zasadniczych, za pracę w nadgodzinach, uwzględniając premie i dodatki dla brygadzisty. Program pozwala na rozliczanie pracy akordowej oraz na różne kombinacje pracy akordowej i pracy według stawek godzinowych. Po telefonicznym zarejestrowaniu u producenta program z wersji demo staje się wersją pełną.


Najważniejsze funkcje programu:

    • program uwzględnia normatywny czas pracy w każdym miesiącu (w tym dni ustawowo wolne) i automatycznie nalicza dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych. Dodatki te liczone są z podziałem na dodatki 50% i 100% liczone od stawki zasadniczej;
    • ponadto w kartach pracy można uwzględnić premię dla pracownika, dodatek dla brygadzisty i kwotę za prace akordowe;
    • zarówno dni wolne jak i normatywny czas pracy można dopasowywać do własnych ustaleń w przedsiębiorstwie;
    • forma wydruku kart pracy uzgodniona została z przedsiębiorstwami budowlanymi korzystającymi z tego programu;
    • ponadto karty pracy pozostają w komputerze w formie bazy, z której można uzyskiwać różne zestawienia np. dotyczące kosztów robocizny na budowie itp.

:: Pobierz DEMO

:: Zobacz instrukcję

Stronę odwiedziło: osb