KNR nr AT-43 Systemy suchej zabudowyw technologii RIGIPS

KNR nr AT-43 Systemy suchej zabudowyw technologii RIGIPS

SPIS TREŚCI

Część ogólna

Założenia ogólne


Rozdział 01 ŚCIANY I OKŁADZINY ŚCIAN

Tablica  0101  Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na klej
Tablica  0102  Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS montowane na konstrukcji mocowanej
                    do podłoża za pomocą uchwytów
Tablica  0103  Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS montowane na profilach kapeluszowych
                    mocowanych bezpośrednio do podłoża
Tablica  0104  Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej,
                    wolnostojącej konstrukcji, z pokryciem jednostronnym
Tablica  0105  Ścianki działowe na konstrukcji drewnianej
Tablica  0106  Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej,
                    z pokryciem obustronnym
Tablica  0107  Ścianki działowe hybrydowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR i płyt gipsowo-włóknowych
                    RIGIPS RIGIDUR na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
Tablica  0108  Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS GRUBAS na pojedynczej metalowej konstrukcji
                    nośnej o rozstawie 100 cm z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
Tablica  0109  Ścianki działowe z płyt gipsowo-włóknowych RIGIPS RIGIDUR H na pojedynczej metalowej konstrukcji
                    nośnej, z pokryciem obustronnym
Tablica  0110  Ścianki działowe i instalacyjne z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na podwójnej metalowej konstrukcji
                    nośnej, z pokryciem obustronnym
Tablica  0111  Ścianki działowe i instalacyjne hybrydowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR
                    i płyt gipsowo-włóknowych RIGIPS RIGIDUR na podwójnej metalowej konstrukcji nośnej,
                    z pokryciem obustronnym
Tablica  0112  Ścianki działowe z płyt gipsowo-włóknowych RIGIPS RIGIDUR H na podwójnej metalowej konstrukcji
                    nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
Tablica  0113  Ścianki działowe hybrydowe na podwójnej metalowej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym
                    dwuwarstwowym z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR i płyt gipsowo-włóknowych
                    RIGIPS RIGIDUR H
Tablica  0114  Ściany wysokie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS o wysokości maksymalnie do 9 m,
                    na pojedynczej konstrukcji nośnej
Tablica  0115  Ściany wysokie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS o wysokości maksymalnie do 9 m,
                    na podwójnej konstrukcji nośnej
Tablica  0116  Ściany wysokie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS o wysokości maksymalnie do 10 m,
                    na pojedynczej i podwójnej konstrukcji nośnej
Tablica  0117  Ściany wysokie „kinowe” z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS o wysokości maksymalnie
                    do 11 i 17 m, na poczwórnej i pojedynczej konstrukcji nośnej
Tablica  0118  Ścianki działowe krzywoliniowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR FLEXI-Line 6+
                    lub płyt gipsowych RIGIPS RIFLEX na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej z pokryciem
                    obustronnym dwuwarstwowym
Tablica  0119  Przygotowanie otworów w ściankach działowych pod montaż drzwi i naświetli

Rozdział 02 ZABUDOWA PODDASZY, OKŁADZINY SUFITOWE, SUFITY PODWIESZANE

Tablica  0201  Zabudowa poddasza z płyt RIGIPS na łatach drewnianych mocowanych bezpośrednio do więźby dachowej
Tablica  0202  Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach kapeluszowych
                    mocowanych bezpośrednio do więźby dachowej
Tablica  0203  Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach RIGIPS CD 60 ULTRASTIL
                    i wieszakach mocowanych do więźby dachowej 4
Tablica  0204  Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach RIGIPS C RIGISTIL
                    i wieszakach mocowanych do więźby dachowej
Tablica  0205  Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach RIGIPS C i U RIGISTIL
                    (widoczna konstrukcja więźby dachowej)
Tablica  0206  Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na listwach drewnianych i profilach
                    mocowanych bezpośrednio do stropu
Tablica  0207  Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach CD 60 ULTRASTI
                    i uchwytach bezpośrednich
Tablica  0208  Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach C RIGISTIL
                    i uchwytach bezpośrednich
Tablica  0209  Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej
                    jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL
Tablica  0210  Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej
                    dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL
Tablica  0211  Sufit podwieszany monolityczny perforowany z płyt RIGIPS GYPTONE BIG i RIGIPS RIGITON, o wysokim
                    współczynniku pochłaniania dźwięku, na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL
Tablica  0212  Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE
Tablica  0213  Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS CASOPRANO, CORATONE,
                    GYPREX
Tablica  0214  Sufit podwieszany monolityczny łukowy z płyt gipsowych RIGIPS RIFLEX lub RIGIPS GYPTONE BIG
                    na profilach RIGIPS CD 60 ULTRASTIL
Tablica  0215  Sufit podwieszany monolityczny łukowy z płyt gipsowych RIGIPS RIFLEX lub RIGIPS GYPTONE BIG
                    na profilach RIGIPS C RIGISTIL mocowanych do konstrukcji drewnianej

Rozdział 03 SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Tablica  0301  Zabezpieczenie ogniochronne belek i słupów stalowych z płyt gipsowych RIGIPS RIDURIT
Tablica  0302  Zabezpieczenie ogniochronne belek i słupów drewnianych z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR
Tablica  0303  Przewody wentylacyjne i oddymiające z płyt gipsowych RIGIPS RIDURIT
Tablica  0304  Ogniochronna zabudowa tras kablowych z płyt gipsowych RIGIPS RIDURIT. Obciążenie ogniowe
                    z zewnątrz kanału
Tablica  0305  Ogniochronna zabudowa tras kablowych z płyt gipsowych RIGIPS RIDURIT. Obciążenie ogniowe
                    od wewnątrz kanału
Tablica  0306  Ściany obudowy szybów instalacyjnych i windowych z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR
Tablica  0307  Ściany obudowy szybów instalacyjnych i windowych z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR
Tablica  0308  Ściany obudowy szybów instalacyjnych i windowych z płyt gipsowych RIGIPS RIDURIT
Tablica  0309  Wykonanie i montaż klapy rewizyjnej w suficie podwieszanym
Tablica  0310  Montaż klapy rewizyjnej

Rozdział 04 PODŁOGI W SYSTEMIE SUCHEGO JASTRYCHU RIGIDUR

Tablica   0401  Suchy jastrych RIGIDUR układany na pełnym podłożu

Stronę odwiedziło: osb