:: Realizacja zamówienia - STRONA W PRZEBUDOWIE

Sprzedaż oprogramowania odbywa się w siedzibie firmy - w Biurze Obsługi Klienta ZUH UNIbud Henryk Rupnik, przy ul. Królowej Jadwigi 10 w Kędzierzynie-Koźlu, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15.

 

Regulamin sprzedaży i wysyłki abonamentowej

Sprzedaż i wysyłka abonamentu Buduj z Głową / INTERCENBUD odbywa się wg następujących zasad:

Zamówienie

 1. Zamówienie na abonament zostaje przyjęte po otrzymaniu wpłaty za rok abonamentu z góry (tj. 4 DVD/CD rocznie).
 2. Na pobraną wpłatę ZUH UNIbud Henryk Rupnik wystawia fakturę VAT z tytułu zakupu abonamentu z informacją, których kwartałów dotyczy abonament.
 3. P.T. Klient ma możliwość dokonania płatności za rok abonamentu z góry w formie "przedpłaty" na podstawie faktury PRO FORMA, a po potwierdzeniu wpłaty otrzymuje fakturę VAT.  Gdy dostępna jest przynajmniej jedna z zamówionych edycji abonamentu opłata następuje w formie przelewu lub wpłaty gotówki i otrzymuje fakturę VAT wraz pierwszym opłaconym DVD/CD.
 4. Do momentu wykonania usługi otrzymane kwoty pieniężne stanowią wpłaty na poczet usługi, której wykonanie jest odroczone w czasie. Równowartość pobranych wpłat z tytułu abonamentu Buduj z Głową / INTERCENBUD, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, zostaje zarachowana w wysokości 1/4 odpowiednio na każdy kwartał abonamentu.
 5. P.T. Klient otrzymuje najbliższą edycję abonamentu nie później, niż trzy miesiące po dacie opłacenia abonamentu.
 6. Wykupienie abonamentu Buduj z Głową nie dotyczy uaktualnień ze starszych wersji programów Norma (tj. Norma 2, Norma 3).

Wysyłka

 1. Płyty DVD-CD z abonamentem Buduj z Głową / INTERCENBUD ukazują się raz na kwartał (tj. 4 DVD/CD w ciągu roku) i dostarczane są do P.T. Klientów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem, najpóżniej ostatniego miesiąca każdego kwartału.

Reklamacja

 1. P.T. Klient ma prawo do wymiany uszkodzonej podczas transportu płyty DVD/CD w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.
 2. Reklamacja musi mieć formę pisemną (e-mail, fax).
 3. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni. Jedynie reklamacje złożone w terminie obowiązywania kwartalnika, będącego przedmiotem zgłoszenia podlegają rozpatrzeniu. Wszystkie zgłoszenia przesłane po ukazaniu się następującego kolejno kwartalnika podlegają odrzuceniu.
   

- Do przesyłek doliczane są koszty przygotowania i dostawy do PT Klienta


- Odbiór osobisty w Biurze Obsługi Klienta ZUH UNIbud - bezpłatny

Stronę odwiedziło: osb