:: Planista PLUS

Wersja PLANISTA PLUS przeznaczona jest głównie dla firm budujących drogi i autostrady. Zawiera ona dodatkowe procedury umożliwiające podzielenie całej trasy kontraktu na sekcje o określonych długościach. Poszczególnym czynnościom lub ich częściom, których realizacja ma charakter liniowy, można przypisać odpowiednie sekcje i określić kierunek prac na tych sekcjach.

 

Wizualizacja robót liniowych możliwa jest w postaci cyklogramu, widocznego nad tradycyjnym harmonogramem rysowanym w postaci belkowej. Dzięki przypisaniu sekcji do prac liniowych, postęp robót dla tych prac można dodatkowo określić aktualnym położeniem frontu roboczego, wyrażonym w jednostkach opisujących długość sekcji.

 

Ta wersja programu zawiera ponadto specjalny formularz, przeznaczony do opisu obiektów występujących na trasie, na której prowadzone są prace. Obiekty te mogą stanowić tzw. przeszkody dla prac liniowych, zjazdy czy wjazdy na sekcje, wiadukty, cieki wodne itp. Opis ten nanosi się na siatkę, która w osi poziomej odzwierciedla długość trasy, a w osi pionowej może odzwierciedlać - w zależności od potrzeb - poszczególne nitki autostrady, pobocza, trakcje elektryczne itp.

Stronę odwiedziło: osb