:: Planista 6

Program PLANISTA został więc zbudowany i zaprojektowany tak, aby prosto i szybko zaplanować przedsięwzięcie, a w trakcie powstania nieprzewidzianych zdarzeń łatwo i szybko wprowadzać wszelkie zmiany.

PLANISTA jest przeznaczony do tworzenia harmonogramów robót dla różnorodnych branż: budowlanych, montażowych, instalacyjnych i innych. Dzięki analizie sieciowej PERT lub GANTT, system wyznacza czas przedsięwzięcia, ścieżkę krytyczną, a także rezerwy czasu dla poszczególnych czynności. Przy pomocy wprowadzonych danych można racjonalnie zaplanować produkcję przedsiębiorstwa oraz określić niezbędne do jej wykonania środki, w tym również finansowe. Możliwa jest też aktywna korekta danych, co pozwala nam na bieżąco aktualizować harmonogram obserwując i uwzględniając ewentualne odstępstwa od przebiegu wykonywanego planu.

PLANISTA to system współpracujący z wieloma programami do kosztorysowania (Norma, Strix, Koma, Zuzia, Leonardo, Rodos, Koprin, EdBud, WinBud, Softbud, Vigor, i inne) i posiada możliwości odczytywania nazw pozycji kosztorysowych, obmiarów, ilości oraz cen wszystkich nakładów na podstawie kosztorysu.

Program ten umożliwia na niezależny od kosztorysowania sposób pracy, co pozwala na wykorzystanie PLANISTY nie tylko w firmach o profilu budowlanym, ale także w każdym przedsiębiorstwie, które zamierza zastąpić swoją intuicję rzetelnym planowaniem swoich działań. PLANISTA jest prostym w obsłudze programem, dającym ogromne możliwości analizy przedsięwzięć pod względem wielu czynników ekonomicznych oraz zapewniającym idealne konfigurowanie opcji pracy do poszczególnych wymagań Użytkownika.

Najważniejsze funkcje programu:

 • kształtowanie kosztów połączonych z czasem, np. kosztów, kar umownych;
 • segregowanie i limitowanie czynności na ekranie z harmonogramem i na wydrukach wg określonych kryteriów w wybrany przez Ciebie sposób;
 • współdziała z wieloma popularnymi programami do kosztorysowania, odczytuje nazwy pozycji kosztorysowych, obmiary, ceny oraz ilości wszystkich nakładów;
 • umożliwia przesyłanie do Excela miesięcznych zestawień dla nakładów rzeczowych lub wartości finansowych;
 • porównywanie przewidywanych w kosztorysie kosztów robocizny z kosztami rzeczywistymi;
 • automatyczne tworzenie planów w systemie dziennym lub miesięcznym.
 • dzięki zastosowaniu analizy sieciowej (wbudowanej w program) możliwe jest:
  • stworzenie siatki zależności ułatwiającej skontrolowanie logiki układu całego przedsięwzięcia, następstw i równoległości działań;
  • ustalanie minimalnego czasu trwania przedsięwzięcia, ścieżki krytycznej i rezerw czasu dla poszczególnych czynności.
 • poprzez wykorzystanie czynności hamakowych istnieje możliwość odwzorowania kosztów związanych z czasem, takich jak kary umowne, dzierżawy czy przestoje.

 

Stronę odwiedziło: osb